home
Amila Bajrić (Pašagić),

rodjena daleke 1947 godd. u gradu kroz koji protiče jedna smaragdno - zelena, kristalno čista, duboka, brza i hladna rijeka Vrbas. Koji leti kroz kanjone ... da stigne do našeg grada, Tu se odmara uz naše pjesme i zvuk gitara. Da bi zadovoljan nastavio svoj put ... Mnoge stvari nisu kao što su nekad bile, ipak sam pisala u sadašnjem vremenu, jer moje djetinjstvo još uvijek živi u meni. Pokušavam kao amater prenijeti na platno sjećanja i povezati sa ovim sadašnjim prognaničkim životom, koji živim daleko, daleko od mog voljenog Bendjulaja (Bluke).dest poslednjih otvaranja stranice

nova slika u galerija 2


pregled deset poslednjih otvaranja stranice


pregled deset poslednjih otvaranja stranice